İSG Katip Nedir?

İSG Katip Nedir?

İSG Katip bir yazılımdır. Türkiye Cumhuriyeti Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği yasası yürürlüğe girdikten hemen sonra 2012 yılında devreye alınmıştır. İSGKatip sistemiyle birlikte T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın firmalarda iş sağlığı ve güvenliği konusunda ilk kontrol ettiği konu olan işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personeli istihdamının kontrolünü yapar. E-devlet sistemi ile entegre çalışan İSGKatip yazılımıyla, iş sağlığı ve güvenliği müfettişlerinin teftişlerine gerek kalmadan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı hizmet almayan iş yerlerini belirleyerek cezai işlem yapabilmektedir ve cezai işlem isgkatip üzerinden takip edilebildiği için geri dönük yapılabilmektedir.

İSG Katip Onay Süreci

Aldığınız İş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi hizmetlerinin resmi olarak başlaması için bir şirket yetkilisinin yani SGK E-Bildirge Kullanıcısı kendi bireysel e-devlet şifresiyle İSG-KATİP sistemine giriş yaparak aldığınız hizmetimizi onaylaması gerekmektedir.

İSG Katip Sistemine Giriş

Öncelikle onaylama işlemini yapacak kişinin (SGK evraklarında şirket yetkilisi olarak gözüken kişinin) kendi e-devlet şifresini almış olması gerekmektedir. Bu şifre herhangi bir PTT şubesinden alınabilir.
E-devlet şifresiyle İSG Katip Sistemine giriş yapıldıktan sonra sol taraftaki menü’den Hizmet Alan İşyeri Modülü’ne tıklanması gerekmektedir. Eğer bu alan gözükmüyorsa, ilgili kişi SGK nezdinde şirket yetkilisi olarak gözükmüyor demektir. Bu durumda şirketinizin bir imza yetkilisinin bir dilekçeyle SGK Sicil Servisine başvurması ve ilgili kişinin İSGKATİP sisteminde şirketinizin yetkilisi olarak atanmasını sağlanması gerekmektedir.
Sağ tarafta şirketinize hizmet veren iş güvenliği uzmanının ve işyeri hekiminin bilgileri belirecektir. Her birinin üzerine tıklandıktan sonra yukarıdaki Onayla butonuna basılarak onaylama işlemi gerçekleştirilecektir.
Bu işlemler gerçekleştikten sonra Bakanlığın veri tabanında şirketiniz iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi bulunduruyor olarak gözükecek ve resmi olarak hizmet başlamış olacaktır.

OSGB Hizmetlerini Neden Engin OSGB’den Almalısınız?

Engin OSGB (Ortak Sağlık Güvenlik Birimi) olarak İSG hizmetleri veriyoruz, talep ve istekleriniz konusunda web sitemiz üzerinden fiyat teklifi alabilir yada 0507 198 44 52 telefon numarasını arayarak ücret Bilgisiöğrenebilirsiniz. Ayrıca tüm hizmetlerimiz için güncel kampanyalarımızdan ve özel indirimlerimizden faydalanabilirsiniz

%100 müşteri memnuniyeti ilkesi ve en uygun fiyat garantisi ile Bakanlık onaylı yetkili kurumumuzdan osgb hisip kalite standartlarında hizmet almak için hemen teklif alın vakit kaybetmeden sizde değerli müşterilerimiz arasında yer alın

İşlemleriniz profesyonel kadro ve tecrübeli uzman Ekibiniz tarafından en hızlı şekilde sorunsuz yapılsın işiniz Engin osgb ile güvende olsun

İş sağlığı hizmetlerinde işe giriş raporlarının hazırlanması, sağlık tetkiklerinin kontrol edilmesi ve meslek hastalıklarının takibi iş hekimimiz tarafından yapılmaktadır.

İş güvenliği hizmetlerinde risk analizi, acil durum eylem planı, iş güvenliği eğitimi ve zimmet formu(KKD)hazırlanması konularında sizlere yardımcı olmaktayız.

6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanununu kapsamında bakanlık iş müfettişleri İSG katip sistemi üzerinden onaylı sözleşmelerin kontrolünü yapabilmekte olup ayrıca katip sözleşmesi (iş güvenliği uzmanı atamaları ve işyeri hekimi atamaları) olmaması durumunda sistem üzerinden geçmişe dönük cezalar yazılmaktadır.

Tüm iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini sağlayabileceğimizi hatırlatmak isteriz.

OSGB İle İletişime Geçin !

 

Tehlike Sınıfınızı Öğrenin

Tehlike Sınıfınızı Öğrenin

NACE Kodu Ne İşe Yarar?

Şirketinizi, Ticaret Odası’na kaydettirmeden önce NACE kodunuzu öğrenmeniz gerekir. Çünkü NACE kodunuzu öğrendiğiniz zaman iş yerinizin tehlike sınıfını da öğrenirsiniz.

Rakamların anlamı ne? dediğinizi duyar gibiyiz. Kısaca açıklamak gerekirse, altı haneli NACE kodunuzda ki ilk iki rakam genel faaliyet sınıflandırmasını, son dört rakam da alt faaliyet sınıflandırmasını belirtir.

Örneğin 16, “ağaç, ağaç ve mantar ürünleri imalatı; saz, saman ve benzeri maddelerden örülerek üretilen eşyaların imalatı anlamına gelirken; 16.10 “Ağaçların biçilmesi ve playalanması,” 16.10.03 ise “Ağaç yünü, ağaç unu, ağaç talaşı, ağaç yonga imalatı” anlamına gelmekte ve bu faaliyet alanı “Çok Tehlikeli” olarak sınıflandırılmaktadır.

İş yerinizin tehlike sınıfını (Çok Tehlikeli, Tehlikeli, Az Tehlikeli) öğrenerek 6331 sayılı iş güvenliği kanunun gerekliliklerini yerine getirmeniz, işinizi sorunsuz sürdürmenizi de sağlayacağından altılı faaliyet kodunuzu bilmeniz sizin için faydalı olacaktır.

NACE kodunuzu öğrenmenin daha kolay başka bir yolu da bulunmaktadır. İşletmenizin SGK sicil numarası’nın 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. rakamları NACE kodunuzu meydana getirir.

 

İŞVERENE PRİM İNDİRİM TEŞVİKİ BAŞLADI

İŞ KAZASI OLMAYAN İŞVERENE PRİM İNDİRİM TEŞVİKİ BAŞLADI

T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, toplumda iş sağlığı ve güvenliği kültürünü oluşturmak için gerçekleştirdiği çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Yüzde 2 olan işsizlik sigorta payında yüzde 50 oranında bir kolaylık sağladı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı “Düzenlemeye göre, çok tehlikeli sınıfta yer alan, 10’dan fazla çalışanı bulunan ve son 3 yıl içerisinde ölümlü ve sürekli iş göremezlik ile sonuçlanan iş kazası bulunmayan iş yerlerinde, çalışanların işsizlik sigortası işveren payı, bir sonraki takvim yılından geçerli olmak üzere 3 yıl süreyle yüzde 1 olarak alınacak” dedi.

Bakanlık, toplumda iş sağlığı ve güvenliği kültürünü oluşturmak için gerçekleştirdiği çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. “Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan ve Ondan Fazla Çalışanı Bulunan İş yerlerinde İşsizlik Sigortası Primi İşveren Payı Teşvikinden Yararlanılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliği” 31 Aralık 2018 tarihinde Resmi Gazete’nin 4. Mükerrer sayısında yayımlandı.

Bakanlık, yeni uygulanmaya başlanan teşvik sistemine ilişkin usul ve esasları düzenleyen tebliğ yayımladı. Buna göre, çok tehlikeli sınıfta yer alan ve 10’dan fazla çalışanı bulunan, son üç yılda ölümlü veya sürekli iş göremezlik ile sonuçlanan iş kazası meydana gelmeyen iş yerlerinde işverenin ödemesi gereken işsizlik sigortası priminin yarısı alınmayacak. İşsizlik sigortası işveren primi aylık brüt ücretin yüzde 2’si düzeyinde bulunuyor. Teşvikten yararlanan işverenler işçi başına aylık 25.58 TL ile 191.85 TL arasında daha az prim ödeyecek.

İş Kazasını Bildirmeyene Teşvik Engeli

Teşvikten yararlanan işverenlerden, ölümlü veya sürekli iş göremezlik ile sonuçlanan iş kazalarınıbildirmeyenlerin ya da geç bildirenlerin, kapsama giren tüm iş yerleri için beş yıl süreyle teşvik yasağı uygulanacak. Bu işverenlerden, iş kazasının meydana geldiği tarihten itibaren indirim konusu yapılmış primler, gecikme zammı ve faiziyle birlikte istenecek.

Beş yıl teşvik yasağı, işverenin yüzde 51’den fazla payı bulunduğu tüm şirketleri için söz konusu olacak.

İş Kazası Olursa Teşvik Bitecek

1 Ocak 2019 tarihinde başlayan teşvikten yararlanmak için 1 Ocak 2016-31 Aralık 2018 tarihleri arasında ölümlü veya sürekli iş göremezlik ile sonuçlanan iş kazası yaşanmaması gerekiyor. Bu koşulları sağlayan iş yerlerinde 1 Ocak 2019-31 Aralık 2021 tarihleri arasında, üç yıl süreyle prim indirimi yapılacak.

2016 yılı ocak ayında kurulan ve o tarihten bu yana iş kazası yaşanmamış iş yerleri de teşvikten yararlanabilecek. Ancak, 2016 şubat ayından sonra kurulan iş yerleri, üç yıl süreyle iş kazası yaşanmaması koşuluyla 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren teşvikten yararlanmaya başlayacak.

Teşvikin devam edebilmesi için gelecek yıl üç yıl boyunca da ölümlü veya sürekli iş göremezlik ile sonuçlanan iş kazası yaşanmaması gerekecek.

Teşvikten yararlanabilmek için iş yerinin İSGKATİP’e kayıtlı onaylanmış ve devam eden iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin verilmesine ilişkin Engin OSGB ile yapılan iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimi ile yapılmış bir sözleşmesinin bulunması gerekiyor. İş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimi hizmetini, bu amaçla kurulmuş OSGB ‘lerden alanlar da teşvikten yararlanabilecek.

Başvuru Şartı Yok !

Şartları kaybetmesi nedeniyle teşvik uygulamasına son verilmiş olanlar dışında teşvikten yararlanmak isteyen işverenler için başvuru şartı bulunmuyor.

Ayrıntılar Önemli !

Tüm iş kazaları Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) bildirildiği için, teşvikten yararlanma hakkı bulunan iş yerleri Sosyal Güvenlik Kurumu sistemi tarafından otomatik olarak kontrol edilecek. Hakkı bulunan iş yerlerine teşvik uygulaması da otomatik olarak başlatılacak. Bununla birlikte işveren teşvikten yararlanma hakkını kaybedip kaybetmediğini kendisi kontrol etmekle yükümlü olacak. Örneğin, çok tehlikeli sınıftaki iş yerlerinde çalışan işçi sayısının 10’un altına düşmesi halinde, işveren Sosyal Güvenlik Kurumu’na haber vererek, teşvik hakkını kaybettiğini bildirecek.

İş yerinin tehlike sınıfının “çok tehlikeli”den “az tehlikeli” sınıfa düşmesi, sözleşmesi sona eren iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimiyle bir ay içinde yeni bir sözleşme yapılmaması halinde de işveren bildirimde bulunacak.

Çalışan Sayısı Nasıl Hesaplanacak ?

Çalışan sayısının hesabında aynı işveren tarafından Türkiye genelinde çok tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde 4/a’lı olarak çalıştırılan toplam sigortalı sayısı dikkate alınacak. Asıl işveren alt işveren ilişkisi kurulan iş yerlerinde alt işverenin çalışanları, asıl işverenin toplam çalışan sayısına dahil edilmeyecek.

Engin Ortak Sağlık Güvenlik Birimi olarak İSG hizmetleri veriyoruz, talep ve istekleriniz konusunda web sitemiz üzerinden fiyat teklifi alabilir yada 0507 198 44 52 telefon numarasını arayarak ücret Bilgisiöğrenebilirsiniz. Ayrıca tüm hizmetlerimiz için güncel kampanyalarımızdan ve özel indirimlerimizden faydalanabilirsiniz

%100 müşteri memnuniyeti ilkesi ve en uygun fiyat garantisi ile Bakanlık onaylı yetkili kurumumuzdan osgb hisip kalite standartlarında hizmet almak için hemen teklif alın vakit kaybetmeden sizde değerli müşterilerimiz arasında yer alın

İşlemleriniz profesyonel kadro ve tecrübeli uzman Ekibiniz tarafından en hızlı şekilde sorunsuz yapılsın işiniz Engin osgb ile güvende olsun

İş sağlığı hizmetlerinde işe giriş raporlarının hazırlanması, sağlık tetkiklerinin kontrol edilmesi ve meslek hastalıklarının takibi iş hekimimiz tarafından yapılmaktadır.

İş güvenliği hizmetlerinde risk analizi, acil durum eylem planı, iş güvenliği eğitimi ve zimmet formu(KKD) hazırlanması konularında sizlere yardımcı olmaktayız.

6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanununu kapsamında bakanlık iş müfettişleri İSG katip sistemi üzerinden onaylı sözleşmelerin kontrolünü yapabilmekte olup ayrıca katip sözleşmesi yani iş güvenliği uzmanı atamaları ve işyeri hekimi atamaları olmaması durumunda sistem üzerinden geçmişe dönük cezalar yazılmaktadır.

Tüm iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini sağlayabileceğimizi hatırlatmak isteriz.

OSGB İle İletişime Geçin !

 

 

İş Sağılığı ve Güvenliği Hizmetlerimiz

İş Sağılığı ve Güvenliği Hizmetlerimiz

OSGB iş sağlığı ve güvenliği ve benzer konularda faaliyet göstermek amacıyla kurulan, T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yetkilendirilen Türk Ticaret Kanunu gereğince tüzel kişilik oluşturma zorunluluğu olan firmalardır.

OSGB’ler işyerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini verebilecek tıbbi ve teknik donanıma ve yetkili teknik personele sahip olma zorunluluğu olan kurumlardır.

İSG (İş Sağlığı ve Güvenliği) Ekibi İşyerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturmak amacıyla şu hizmetleri verir;

 • İş Güvenliği Danışmanlık Hizmetleri
 • Ortam gözetimi hizmeti
 • Kaza ve yaralanma anında ilk müdahale ve ilk yardım hizmetleri
 • Kaza Danışmanlığı
 • İş sağlığı ve güvenliği çalışmaları
 • İş yeri Hekimi Sözleşmeleri
 • Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri
 • İş Güvenliği Uzmanı Sözleşmeleri
 • Eğitim ve bilgilendirme hizmetleri
 • Kayıt tutma ve istatistik hizmetleri
 • Çalışanların Sağlık Gözetimleri ve Sağlık Raporları
 • Yangın Eğitimleri
 • Acil Durum Eylem Planları
 • İş Hijyeni Ölçümleri
 • İSG Hizmetleri
 • Patlamadan Korunma Dokümanı Hazırlanması
 • Diğer Sağlık Personeli (iş yeri hemşiresi) Sözleşmeleri
 • İş yeri İSG Saha Gözetimleri ve Raporlanması
 • SA8000 Sosyal Sorumluluk Danışmanlık ve Denetimleri
 • İSG Kurulu Oluşturulması
 • Sertifikalı İlk Yardım Eğitimleri
 • Acil Durum Eylem Planlarının Hazırlanması
 • Yangınla Mücadele ve Acil Durum Tatbikatları

OSGB Hizmetlerini Neden Engin OSGB’den Almalısınız?

2013’ten beri iş güvenliği sektörünün içinde olan ve 2014 yılından bu yana Engin Danışmanlık adı altında iş güvenliği danışmanlığı yapan Engin OSGB, şuanda 10’dan fazla uzman ve hekimle 500’den fazla Dünya markasına devamlı hizmet veriyor. İş güvenliği sektöründe bir ilki başararak, kendi bünyesinde 2018 yılında geliştirmeye başladığı Kendi İSG Portal yazılımıyla sektörün lideri ve en vizyoner firması oldu.

Engin OSGB (Ortak Sağlık Güvenlik Birimi) olarak İSG hizmetleri veriyoruz, talep ve istekleriniz konusunda web sitemiz üzerinden fiyat teklifi alabilir yada 0507 198 44 52 telefon numarasını arayarak ücret Bilgisi öğrenebilirsiniz. Ayrıca tüm hizmetlerimiz için güncel kampanyalarımızdan ve özel indirimlerimizden faydalanabilirsiniz

%100 müşteri memnuniyeti ilkesi ve en uygun fiyat garantisi ile Bakanlık onaylı yetkili kurumumuzdan osgb hisip kalite standartlarında hizmet almak için hemen teklif alın vakit kaybetmeden sizde değerli müşterilerimiz arasında yer alın

İşlemleriniz profesyonel kadro ve tecrübeli uzman Ekibiniz tarafından en hızlı şekilde sorunsuz yapılsın işiniz Engin osgb ile güvende olsun

İş sağlığı hizmetlerinde işe giriş raporlarının hazırlanması, sağlık tetkiklerinin kontrol edilmesi ve meslek hastalıklarının takibi iş hekimimiz tarafından yapılmaktadır.

İş güvenliği hizmetlerinde risk analizi, acil durum eylem planı, iş güvenliği eğitimi ve zimmet formu(KKD)hazırlanması konularında sizlere yardımcı olmaktayız.

6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanununu kapsamında bakanlık iş müfettişleri İSG katip sistemi üzerinden onaylı sözleşmelerin kontrolünü yapabilmekte olup ayrıca katip sözleşmesi (iş güvenliği uzmanı atamaları ve işyeri hekimi atamaları) olmaması durumunda sistem üzerinden geçmişe dönük cezalar yazılmaktadır.

Tüm iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini sağlayabileceğimizi hatırlatmak isteriz.

 

OSGB İle İletişime Geçin !

SIKINTILI FİRMALARIN KURTARILMASI

Sektörel ve global kaynaklı ekonomik problemler sebebiyle nakit akış dengesi bozulmuş, ekonomik açıdan zor duruma düşmüş firmaların yasalar çerçevesinde borçlarını ödemek için nefes almalarını sağlayacak yasal düzenlemelerden faydalanması ve uygulanacak proje sonucunda hem şirketin kurtulması hem de daha kurumsal bir yapıya kavuşmasını sağlayan hizmetleri kapsar.

Temel başlıklar altında değerlendirmek gerekirse,

 • İflasın Ertelenmesi
 • Konkordato
 • Uzlaşma Yoluyla Yeniden Yapılanma

İŞLERİNİZ TIKIRINDA MI?

Kurmuş olduğunuz muhasebe sistemi ne kadar doğru işliyor?

Raporlamalar ve toplantılar yapılıyor mu?

Ne sıklıkla bilanço çıkıyor?

İşletmelerin en büyük sıkıntılarından biri de kurumsallaşma konusunda yaşadıkları zorluklardır. İşletme büyüdükçe en büyük sıkıntı muhasebe sisteminde zamanında yerine getiirlmeyen görevlerdir.

Düzenli raporlama yapılmayan işletmelerde işletme körlüğü ortaya çıkar. Bu durum yönetimin karar vermesinde hayati önem taşıyan bilgilerin eksik ve yanlış raporlanması sonucu yöneticilere hatalı kararlar almalarına sebep olur.

Yerel mevzuat ve vergi yasaları açısından mali raporlama üç aylık ve yıllık olarak yapılır ancak aylık raporlama yapan işletmelerin gelecek projeksiyonlarını daha verimli olduğu ve doğru bilgi ile doğru kararlar alındığı yadsınamaz bir gerçektir.

Engin Muhasebe olarak hizmet verdiğimiz kuruluşların mali tablolarının tam ve eksiksiz olarak iş yoğunluğu ve gücüne göre aylık olarak çıkartıyor ve üst yönetime raporluyoruz. Bu sayede işletmeler raporlama tarihine kadar olan bilgiler ışığında geleceğe yönelik daha doğru ve nitelikli bilgiye sahip olmuş oluyorlar.

İşletmelerin işletme körlüğüne yakalanmadan doğru ve nitelikli bilgiler ışığında karar verebilmeleri, kısacası işlerin tıkırında gidip gitmediğini öğrenebilmeleri için aylık raporlamanın önemi bütün işletmeler için hayatı önem taşıyor.

ŞİRKETİNİZ GERÇEKTE NE KADAR GÜÇLÜ?

Umarız birşeylerin yalnış gidiyor olabilme ihtimaline karşı bir eylem planınız vardır.

Ticari hayatına sıfırdan başlamış bir çok şirket ufak bir kadroyla büyümeye başlar. Artan ivmeli büyüme zamanla şirketin yönetimini şirketine yabancılaştırır. Şirket büyüdükçe idari kadroları da bu büyümeye paralel şekilde genişlemeli, kontrol mekanizmaları oluşturularak yetki paylaşımı yapılmalı ve bütün bunların doğal sonucu olarak işletme kurumsallaşmalıdır.

Günümüzde ne yazık ki şirketler büyürken tek patronlu olmaktan geri duramıyor. Yetki paylaşımının yapılmadığı, kontrol ve raporlama mekanizmalarının kurulmadığı, patronların yetkilerini hiyerarşik bir düzende devretmediği işletmelerde (tecrübelerimize göre yıllık cirosu beş milyonu aşan işletmelerde) kontrolsüz ve kurumsallaşmaksızın gerçekleşen büyümenin etkileri önce üretim maliyetlerinin kontrolden çıkmasına, akabinde günü kurtarmak için verilen yanlış finansal kararlara ve sonunda hiç beklenmedik bir anda şirketin sürdürülemez bir hal almasına neden oluyor.

 

Tanıdığınızı iddia ettiğiniz şirketiniz hakkında size 5 temel soru?

 

İçeride olan bitene ne kadar hakimsiniz?

 • Şirketinizin her bir departmanından günlük veri akışınız var mı?
 • Üretim bandında o gün üretilen ürünün miktarı, fireler ve sebepleri hakkında ne kadar bilginiz var?
 • Personel sorunlarından elbette haberdarsınızdır ancak bunun size oluşturduğu yasal risk hakkında ne kadar bilgi sahibisiniz?
 • Personellerinizin çalışma yöntemlerini inceliyor musunuz?
 • Şirketin daha verimli ve etkin çalışabilmesi için hiç sorun tespiti ve çözüm yöntemleri üzerine vakit harcıyor musunuz?
 • Kısacası ufakken her bir karşını kontrol ettiğiniz işletmeniz büyüdüğü bu haliyle gerçekten hala kontrolünüzde mi?

Kime ne borcunuz var kimden ne alacağınız var biliyor musunuz?

 • Yüksek montanlı işler hakkında elbette fikir sahibisinizdir ancak gerçekten kime ne kadar borcunuz olduğunu biliyor musunuz?
 • Müşterilerinize vade yoluyla kullandırdığınız kredilerin size maliyeti ne kadar?
 • Ödemelerinizde kullandığınız vade sebebiyle ne kadar finansman gideri ödüyorsunuz?
 • Devlete olan borçlarınızın ödeme günlerinden haberiniz var mı?
 • En son ne zaman toplu olarak borç ve alacaklarınızın listesine baktınız?

Gerçekten ürünlerinizin maliyetini hesaplayabiliyor musunuz?

 • Üretim yapabilmek için Hammadde, İşçilik ve çeşitli giderlerde bulunuyorsunuz, peki ya finansman maliyetini hesaba katıyor musunuz?
 • Tedarikçilerinize verdiğiniz vade farkları karınızın ne kadarını götürdüğünden haberiniz var mı?
 • Üretim sürecinde yasal düzenlemelerin sağladığı avantajlardan faydalanıyor musunuz?
 • Rekabet edebilmek adına sürümden kazanacağım derken zararına mı satış yapıyorsunuz?

Finansman giderleri operasyon giderlerinden üretim maliyetlerine mi dönüştü?

 • Mali tablolarınızı hiç makro açıdan incelediniz mi?
 • Aldığınız yüklü siparişlerden kar etmek için yüklü hammadde alımlarında uzun vadeler yüzünden zarar edebilme ihtimalinizi düşündünüz mü?
 • Plansızca kullandığınız çek yaprakları vadeleri geldiğinde sizi finans kuruluşlarına mahkum mu ediyor?
 • İşletme sermayenizi yitirmiş günü krediler ile mi kurtarmaya çalışıyorsunuz?
 • Peki ya üretiminizi yaparken bütün bu finansal operasyonu maliyetlerinize dahil ediyor musunuz?

Mali tablolarınız şirketinizin gerçek durumunu yansıtıyor mu?

 • Şirketinizin faaliyetleri mali tablolarınıza da yansıyor mu?
 • Varlıklarınız piyasa değerleri ile mi bilançonuzda yer alıyor?
 • Mali tablolarınızda fire göz önünde bulunduruluyor mu?
 • Kullanmış olduğunuz krediler mali tablolarınızda sadece ana paraları ile mi yer alıyor?
 • Mali tablolarınızda dönemsellik ilkesi göz önünde bulunduruluyor mu? Bütün bu detayların sizin finansman maliyetlerini doğrudan etkilediğini biliyor muydunuz?

Yukarıdaki en temel beş başlıktan bir ya da birkaçına cevabınız bilmiyorum ise, başlıklar altında yer alan diğer soruların bir çoğu hakkında hiç bir fikriniz yoksa şirketiniz çok da uzun olmayan bir süre içerisinde kontrolünüzden çıkmak üzere demektir.

Her işletmenin her zaman dışarıdan bakacak bir göze ihtiyacı vardır. Ufak işletmelerde bu eş/dost iken işletmeler büyüdükçe kurumsallaşmalı, danıştığı ve destek aldığı kişiler de buna paralel profösyönelleşmelidir. İşverenler bir çok konuda çalıştırdığı elemanların yaptığı hatalardan da sorumlu olduğu unutulmamalıdır. Bu nedenle her büyüme evresinde yeni görev dağılımları ve bunlar için yeni kontrol mekanizmaları oluşturulmalıdır.

Şirketinize dışarıdan bakacak bir göz, gördüklerini size anlatacak bir danışman sizi koruyacaktır. Biz sizin adınıza yukarıda sorduğumuz sorulara yanıt vermiyoruz, biz  Engin Muhasebe olarak sizin bu sorulara yanıt verebileceğiniz bir yapı oluşturuyoruz.

YÖNETİM DANIŞMANLIĞI

Yönetim Danışmanlığı, bir şirket organizasyonun parçaları ile üst yönetim arasında bağlantı kurulabilmesini kolaylaştıran, yabancı ülkelerden gelen yatırımları ülke mevzuatına ve insanına uygun şekilde biçimlendiren, şirkete dışarıdan bakan gözüdür. Yönetimin içeriden göremediği işletme körlüğünü giderici önlemler alır. Engin Muhasebe olarak bu hizmetimiz kapsamında ele aldığımız konular ;

 1. İşletmenin misyon ve vizyonuna bağlı olarak amaçlarını belirlemek,
 2. İşletme amaçları doğrultusunda siyaset ve stratejiler geliştirmek,
 3. Örgüt yapısını gelişim ve değişime uygun yeniden yapılandırmak,
 4. Tüm unsurların işletme amaçları doğrultusunda verimli kullanımını sağlamak,
 5. İşletme faaliyetlerinin işletme amaçlarıyla uyumunu kontrol etmek.

TİCARET SİCİLİ İŞLEMLERİ

Ticaret Sicili İşlemleri ‘nde şirketin yasal mevzuat kapsamında yapılacak olan kuruluş, ana sözleşme değişikliği vb. işlemlerin hizmetleri verilmektedir. Ortaklar Kurulu ve Yönetim Kurulu Kararları almak, Genel Kurullar düzenlemek ve Ticaret Siciline tabii işlemleri yürütmek bu hizmetlerin kapsamı dahilindedir.

Temel başlıklar altında toplamak gerekirse kısacası yaptığımız iş;

 • Şirket kuruluşları
  • Çok Ortaklı
  • Tek Ortaklı
  • Yabancı Ortaklı
 • Ana Sözleşeme Değişiklikleri
 • Şirket birleşmeleri
 • Şahıs ve serbest meslek açılışları
 • Şube ve temsilcilik açılışları
 • Tasfiye işlemleri
 • Genel kurul işlemleri
 • Yabancı şirket, şube ve irtibat bürolarının açılışları
 • Serbest Bölge şirket kuruluşları

PERSONEL YÖNETİMİ İŞLEMLERİ

Personel Yönetim İşlerinde istihdam edilen personel ile ilgili şirketin ve yönetim organının devlet ve çeşitli kurumlara vermekle sorumlu olduğu belge ve bilgilerin düzenlenmesini, şirketin mevcut personellerinin görev tanımlarının oluşturulmasını ve bu kapsamda Engin Muhasebe olarak danışmanlık faaliyetlerini oluşturur.

Firmaların çalışanlarına yönelik çalışma yaşamı içinde karşılaştıkları sorunların çözümü konusunda işe alım sürecinden başlayarak ekonomik sürecin etkinliğinin artttırılması ve yeni alınacak personellerde aranması gereken nitekilikler konusunda Engin Muhasebe olarak danışmanlık yaparak sizlere yardımcı oluyoruz.

Temel başlıklar altında toplamak gerekirse kısacası yaptığımız iş;

 • İşe giren ve işten ayrılan personelin yasal bildirimlerinin yapılması
 • İhbar ve kıdem tazminatı yükümlülüğünün hesaplanması
 • Personel Maaş Bordolarını hazırlamak,
 • Aylık ve dört aylık SSK bildirgelerinin hazırlanması
 • Yabancı personel çalışma izinleri alınması
 • Aylık işgücü çizelgelerinin hazırlanması ve bildirimi
 • Yıllık izin ve rapor tarihlerine ilişkin bildirimleri ve çalışmaları yürütmek
 • Personel görev tanımlarını oluşturmak
 • Şirket bünyesinde personellere ilişkin verimlilik çalışmaları yapmak
 • İhtiyaç olunan personelin nitelikleri ve yeni görev tanımları konusunda danışmanlık yapmak