İSG Katip Nedir?

İSG Katip Nedir?

İSG Katip bir yazılımdır. Türkiye Cumhuriyeti Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği yasası yürürlüğe girdikten hemen sonra 2012 yılında devreye alınmıştır. İSGKatip sistemiyle birlikte T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın firmalarda iş sağlığı ve güvenliği konusunda ilk kontrol ettiği konu olan işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personeli istihdamının kontrolünü yapar. E-devlet sistemi ile entegre çalışan İSGKatip yazılımıyla, iş sağlığı ve güvenliği müfettişlerinin teftişlerine gerek kalmadan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı hizmet almayan iş yerlerini belirleyerek cezai işlem yapabilmektedir ve cezai işlem isgkatip üzerinden takip edilebildiği için geri dönük yapılabilmektedir.

İSG Katip Onay Süreci

Aldığınız İş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi hizmetlerinin resmi olarak başlaması için bir şirket yetkilisinin yani SGK E-Bildirge Kullanıcısı kendi bireysel e-devlet şifresiyle İSG-KATİP sistemine giriş yaparak aldığınız hizmetimizi onaylaması gerekmektedir.

İSG Katip Sistemine Giriş

Öncelikle onaylama işlemini yapacak kişinin (SGK evraklarında şirket yetkilisi olarak gözüken kişinin) kendi e-devlet şifresini almış olması gerekmektedir. Bu şifre herhangi bir PTT şubesinden alınabilir.
E-devlet şifresiyle İSG Katip Sistemine giriş yapıldıktan sonra sol taraftaki menü’den Hizmet Alan İşyeri Modülü’ne tıklanması gerekmektedir. Eğer bu alan gözükmüyorsa, ilgili kişi SGK nezdinde şirket yetkilisi olarak gözükmüyor demektir. Bu durumda şirketinizin bir imza yetkilisinin bir dilekçeyle SGK Sicil Servisine başvurması ve ilgili kişinin İSGKATİP sisteminde şirketinizin yetkilisi olarak atanmasını sağlanması gerekmektedir.
Sağ tarafta şirketinize hizmet veren iş güvenliği uzmanının ve işyeri hekiminin bilgileri belirecektir. Her birinin üzerine tıklandıktan sonra yukarıdaki Onayla butonuna basılarak onaylama işlemi gerçekleştirilecektir.
Bu işlemler gerçekleştikten sonra Bakanlığın veri tabanında şirketiniz iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi bulunduruyor olarak gözükecek ve resmi olarak hizmet başlamış olacaktır.

OSGB Hizmetlerini Neden Engin OSGB’den Almalısınız?

Engin OSGB (Ortak Sağlık Güvenlik Birimi) olarak İSG hizmetleri veriyoruz, talep ve istekleriniz konusunda web sitemiz üzerinden fiyat teklifi alabilir yada 0507 198 44 52 telefon numarasını arayarak ücret Bilgisiöğrenebilirsiniz. Ayrıca tüm hizmetlerimiz için güncel kampanyalarımızdan ve özel indirimlerimizden faydalanabilirsiniz

%100 müşteri memnuniyeti ilkesi ve en uygun fiyat garantisi ile Bakanlık onaylı yetkili kurumumuzdan osgb hisip kalite standartlarında hizmet almak için hemen teklif alın vakit kaybetmeden sizde değerli müşterilerimiz arasında yer alın

İşlemleriniz profesyonel kadro ve tecrübeli uzman Ekibiniz tarafından en hızlı şekilde sorunsuz yapılsın işiniz Engin osgb ile güvende olsun

İş sağlığı hizmetlerinde işe giriş raporlarının hazırlanması, sağlık tetkiklerinin kontrol edilmesi ve meslek hastalıklarının takibi iş hekimimiz tarafından yapılmaktadır.

İş güvenliği hizmetlerinde risk analizi, acil durum eylem planı, iş güvenliği eğitimi ve zimmet formu(KKD)hazırlanması konularında sizlere yardımcı olmaktayız.

6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanununu kapsamında bakanlık iş müfettişleri İSG katip sistemi üzerinden onaylı sözleşmelerin kontrolünü yapabilmekte olup ayrıca katip sözleşmesi (iş güvenliği uzmanı atamaları ve işyeri hekimi atamaları) olmaması durumunda sistem üzerinden geçmişe dönük cezalar yazılmaktadır.

Tüm iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini sağlayabileceğimizi hatırlatmak isteriz.

OSGB İle İletişime Geçin !

 

Tehlike Sınıfınızı Öğrenin

Tehlike Sınıfınızı Öğrenin

NACE Kodu Ne İşe Yarar?

Şirketinizi, Ticaret Odası’na kaydettirmeden önce NACE kodunuzu öğrenmeniz gerekir. Çünkü NACE kodunuzu öğrendiğiniz zaman iş yerinizin tehlike sınıfını da öğrenirsiniz.

Rakamların anlamı ne? dediğinizi duyar gibiyiz. Kısaca açıklamak gerekirse, altı haneli NACE kodunuzda ki ilk iki rakam genel faaliyet sınıflandırmasını, son dört rakam da alt faaliyet sınıflandırmasını belirtir.

Örneğin 16, “ağaç, ağaç ve mantar ürünleri imalatı; saz, saman ve benzeri maddelerden örülerek üretilen eşyaların imalatı anlamına gelirken; 16.10 “Ağaçların biçilmesi ve playalanması,” 16.10.03 ise “Ağaç yünü, ağaç unu, ağaç talaşı, ağaç yonga imalatı” anlamına gelmekte ve bu faaliyet alanı “Çok Tehlikeli” olarak sınıflandırılmaktadır.

İş yerinizin tehlike sınıfını (Çok Tehlikeli, Tehlikeli, Az Tehlikeli) öğrenerek 6331 sayılı iş güvenliği kanunun gerekliliklerini yerine getirmeniz, işinizi sorunsuz sürdürmenizi de sağlayacağından altılı faaliyet kodunuzu bilmeniz sizin için faydalı olacaktır.

NACE kodunuzu öğrenmenin daha kolay başka bir yolu da bulunmaktadır. İşletmenizin SGK sicil numarası’nın 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. rakamları NACE kodunuzu meydana getirir.

 

İŞVERENE PRİM İNDİRİM TEŞVİKİ BAŞLADI

İŞ KAZASI OLMAYAN İŞVERENE PRİM İNDİRİM TEŞVİKİ BAŞLADI

T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, toplumda iş sağlığı ve güvenliği kültürünü oluşturmak için gerçekleştirdiği çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Yüzde 2 olan işsizlik sigorta payında yüzde 50 oranında bir kolaylık sağladı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı “Düzenlemeye göre, çok tehlikeli sınıfta yer alan, 10’dan fazla çalışanı bulunan ve son 3 yıl içerisinde ölümlü ve sürekli iş göremezlik ile sonuçlanan iş kazası bulunmayan iş yerlerinde, çalışanların işsizlik sigortası işveren payı, bir sonraki takvim yılından geçerli olmak üzere 3 yıl süreyle yüzde 1 olarak alınacak” dedi.

Bakanlık, toplumda iş sağlığı ve güvenliği kültürünü oluşturmak için gerçekleştirdiği çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. “Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan ve Ondan Fazla Çalışanı Bulunan İş yerlerinde İşsizlik Sigortası Primi İşveren Payı Teşvikinden Yararlanılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliği” 31 Aralık 2018 tarihinde Resmi Gazete’nin 4. Mükerrer sayısında yayımlandı.

Bakanlık, yeni uygulanmaya başlanan teşvik sistemine ilişkin usul ve esasları düzenleyen tebliğ yayımladı. Buna göre, çok tehlikeli sınıfta yer alan ve 10’dan fazla çalışanı bulunan, son üç yılda ölümlü veya sürekli iş göremezlik ile sonuçlanan iş kazası meydana gelmeyen iş yerlerinde işverenin ödemesi gereken işsizlik sigortası priminin yarısı alınmayacak. İşsizlik sigortası işveren primi aylık brüt ücretin yüzde 2’si düzeyinde bulunuyor. Teşvikten yararlanan işverenler işçi başına aylık 25.58 TL ile 191.85 TL arasında daha az prim ödeyecek.

İş Kazasını Bildirmeyene Teşvik Engeli

Teşvikten yararlanan işverenlerden, ölümlü veya sürekli iş göremezlik ile sonuçlanan iş kazalarınıbildirmeyenlerin ya da geç bildirenlerin, kapsama giren tüm iş yerleri için beş yıl süreyle teşvik yasağı uygulanacak. Bu işverenlerden, iş kazasının meydana geldiği tarihten itibaren indirim konusu yapılmış primler, gecikme zammı ve faiziyle birlikte istenecek.

Beş yıl teşvik yasağı, işverenin yüzde 51’den fazla payı bulunduğu tüm şirketleri için söz konusu olacak.

İş Kazası Olursa Teşvik Bitecek

1 Ocak 2019 tarihinde başlayan teşvikten yararlanmak için 1 Ocak 2016-31 Aralık 2018 tarihleri arasında ölümlü veya sürekli iş göremezlik ile sonuçlanan iş kazası yaşanmaması gerekiyor. Bu koşulları sağlayan iş yerlerinde 1 Ocak 2019-31 Aralık 2021 tarihleri arasında, üç yıl süreyle prim indirimi yapılacak.

2016 yılı ocak ayında kurulan ve o tarihten bu yana iş kazası yaşanmamış iş yerleri de teşvikten yararlanabilecek. Ancak, 2016 şubat ayından sonra kurulan iş yerleri, üç yıl süreyle iş kazası yaşanmaması koşuluyla 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren teşvikten yararlanmaya başlayacak.

Teşvikin devam edebilmesi için gelecek yıl üç yıl boyunca da ölümlü veya sürekli iş göremezlik ile sonuçlanan iş kazası yaşanmaması gerekecek.

Teşvikten yararlanabilmek için iş yerinin İSGKATİP’e kayıtlı onaylanmış ve devam eden iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin verilmesine ilişkin Engin OSGB ile yapılan iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimi ile yapılmış bir sözleşmesinin bulunması gerekiyor. İş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimi hizmetini, bu amaçla kurulmuş OSGB ‘lerden alanlar da teşvikten yararlanabilecek.

Başvuru Şartı Yok !

Şartları kaybetmesi nedeniyle teşvik uygulamasına son verilmiş olanlar dışında teşvikten yararlanmak isteyen işverenler için başvuru şartı bulunmuyor.

Ayrıntılar Önemli !

Tüm iş kazaları Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) bildirildiği için, teşvikten yararlanma hakkı bulunan iş yerleri Sosyal Güvenlik Kurumu sistemi tarafından otomatik olarak kontrol edilecek. Hakkı bulunan iş yerlerine teşvik uygulaması da otomatik olarak başlatılacak. Bununla birlikte işveren teşvikten yararlanma hakkını kaybedip kaybetmediğini kendisi kontrol etmekle yükümlü olacak. Örneğin, çok tehlikeli sınıftaki iş yerlerinde çalışan işçi sayısının 10’un altına düşmesi halinde, işveren Sosyal Güvenlik Kurumu’na haber vererek, teşvik hakkını kaybettiğini bildirecek.

İş yerinin tehlike sınıfının “çok tehlikeli”den “az tehlikeli” sınıfa düşmesi, sözleşmesi sona eren iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimiyle bir ay içinde yeni bir sözleşme yapılmaması halinde de işveren bildirimde bulunacak.

Çalışan Sayısı Nasıl Hesaplanacak ?

Çalışan sayısının hesabında aynı işveren tarafından Türkiye genelinde çok tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde 4/a’lı olarak çalıştırılan toplam sigortalı sayısı dikkate alınacak. Asıl işveren alt işveren ilişkisi kurulan iş yerlerinde alt işverenin çalışanları, asıl işverenin toplam çalışan sayısına dahil edilmeyecek.

Engin Ortak Sağlık Güvenlik Birimi olarak İSG hizmetleri veriyoruz, talep ve istekleriniz konusunda web sitemiz üzerinden fiyat teklifi alabilir yada 0507 198 44 52 telefon numarasını arayarak ücret Bilgisiöğrenebilirsiniz. Ayrıca tüm hizmetlerimiz için güncel kampanyalarımızdan ve özel indirimlerimizden faydalanabilirsiniz

%100 müşteri memnuniyeti ilkesi ve en uygun fiyat garantisi ile Bakanlık onaylı yetkili kurumumuzdan osgb hisip kalite standartlarında hizmet almak için hemen teklif alın vakit kaybetmeden sizde değerli müşterilerimiz arasında yer alın

İşlemleriniz profesyonel kadro ve tecrübeli uzman Ekibiniz tarafından en hızlı şekilde sorunsuz yapılsın işiniz Engin osgb ile güvende olsun

İş sağlığı hizmetlerinde işe giriş raporlarının hazırlanması, sağlık tetkiklerinin kontrol edilmesi ve meslek hastalıklarının takibi iş hekimimiz tarafından yapılmaktadır.

İş güvenliği hizmetlerinde risk analizi, acil durum eylem planı, iş güvenliği eğitimi ve zimmet formu(KKD) hazırlanması konularında sizlere yardımcı olmaktayız.

6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanununu kapsamında bakanlık iş müfettişleri İSG katip sistemi üzerinden onaylı sözleşmelerin kontrolünü yapabilmekte olup ayrıca katip sözleşmesi yani iş güvenliği uzmanı atamaları ve işyeri hekimi atamaları olmaması durumunda sistem üzerinden geçmişe dönük cezalar yazılmaktadır.

Tüm iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini sağlayabileceğimizi hatırlatmak isteriz.

OSGB İle İletişime Geçin !

 

 

İş Sağılığı ve Güvenliği Hizmetlerimiz

İş Sağılığı ve Güvenliği Hizmetlerimiz

OSGB iş sağlığı ve güvenliği ve benzer konularda faaliyet göstermek amacıyla kurulan, T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yetkilendirilen Türk Ticaret Kanunu gereğince tüzel kişilik oluşturma zorunluluğu olan firmalardır.

OSGB’ler işyerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini verebilecek tıbbi ve teknik donanıma ve yetkili teknik personele sahip olma zorunluluğu olan kurumlardır.

İSG (İş Sağlığı ve Güvenliği) Ekibi İşyerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturmak amacıyla şu hizmetleri verir;

 • İş Güvenliği Danışmanlık Hizmetleri
 • Ortam gözetimi hizmeti
 • Kaza ve yaralanma anında ilk müdahale ve ilk yardım hizmetleri
 • Kaza Danışmanlığı
 • İş sağlığı ve güvenliği çalışmaları
 • İş yeri Hekimi Sözleşmeleri
 • Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri
 • İş Güvenliği Uzmanı Sözleşmeleri
 • Eğitim ve bilgilendirme hizmetleri
 • Kayıt tutma ve istatistik hizmetleri
 • Çalışanların Sağlık Gözetimleri ve Sağlık Raporları
 • Yangın Eğitimleri
 • Acil Durum Eylem Planları
 • İş Hijyeni Ölçümleri
 • İSG Hizmetleri
 • Patlamadan Korunma Dokümanı Hazırlanması
 • Diğer Sağlık Personeli (iş yeri hemşiresi) Sözleşmeleri
 • İş yeri İSG Saha Gözetimleri ve Raporlanması
 • SA8000 Sosyal Sorumluluk Danışmanlık ve Denetimleri
 • İSG Kurulu Oluşturulması
 • Sertifikalı İlk Yardım Eğitimleri
 • Acil Durum Eylem Planlarının Hazırlanması
 • Yangınla Mücadele ve Acil Durum Tatbikatları

OSGB Hizmetlerini Neden Engin OSGB’den Almalısınız?

2013’ten beri iş güvenliği sektörünün içinde olan ve 2014 yılından bu yana Engin Danışmanlık adı altında iş güvenliği danışmanlığı yapan Engin OSGB, şuanda 10’dan fazla uzman ve hekimle 500’den fazla Dünya markasına devamlı hizmet veriyor. İş güvenliği sektöründe bir ilki başararak, kendi bünyesinde 2018 yılında geliştirmeye başladığı Kendi İSG Portal yazılımıyla sektörün lideri ve en vizyoner firması oldu.

Engin OSGB (Ortak Sağlık Güvenlik Birimi) olarak İSG hizmetleri veriyoruz, talep ve istekleriniz konusunda web sitemiz üzerinden fiyat teklifi alabilir yada 0507 198 44 52 telefon numarasını arayarak ücret Bilgisi öğrenebilirsiniz. Ayrıca tüm hizmetlerimiz için güncel kampanyalarımızdan ve özel indirimlerimizden faydalanabilirsiniz

%100 müşteri memnuniyeti ilkesi ve en uygun fiyat garantisi ile Bakanlık onaylı yetkili kurumumuzdan osgb hisip kalite standartlarında hizmet almak için hemen teklif alın vakit kaybetmeden sizde değerli müşterilerimiz arasında yer alın

İşlemleriniz profesyonel kadro ve tecrübeli uzman Ekibiniz tarafından en hızlı şekilde sorunsuz yapılsın işiniz Engin osgb ile güvende olsun

İş sağlığı hizmetlerinde işe giriş raporlarının hazırlanması, sağlık tetkiklerinin kontrol edilmesi ve meslek hastalıklarının takibi iş hekimimiz tarafından yapılmaktadır.

İş güvenliği hizmetlerinde risk analizi, acil durum eylem planı, iş güvenliği eğitimi ve zimmet formu(KKD)hazırlanması konularında sizlere yardımcı olmaktayız.

6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanununu kapsamında bakanlık iş müfettişleri İSG katip sistemi üzerinden onaylı sözleşmelerin kontrolünü yapabilmekte olup ayrıca katip sözleşmesi (iş güvenliği uzmanı atamaları ve işyeri hekimi atamaları) olmaması durumunda sistem üzerinden geçmişe dönük cezalar yazılmaktadır.

Tüm iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini sağlayabileceğimizi hatırlatmak isteriz.

 

OSGB İle İletişime Geçin !