SIKINTILI FİRMALARIN KURTARILMASI

Sektörel ve global kaynaklı ekonomik problemler sebebiyle nakit akış dengesi bozulmuş, ekonomik açıdan zor duruma düşmüş firmaların yasalar çerçevesinde borçlarını ödemek için nefes almalarını sağlayacak yasal düzenlemelerden faydalanması ve uygulanacak proje sonucunda hem şirketin kurtulması hem de daha kurumsal bir yapıya kavuşmasını sağlayan hizmetleri kapsar.

Temel başlıklar altında değerlendirmek gerekirse,

 • İflasın Ertelenmesi
 • Konkordato
 • Uzlaşma Yoluyla Yeniden Yapılanma

İŞLERİNİZ TIKIRINDA MI?

Kurmuş olduğunuz muhasebe sistemi ne kadar doğru işliyor?

Raporlamalar ve toplantılar yapılıyor mu?

Ne sıklıkla bilanço çıkıyor?

İşletmelerin en büyük sıkıntılarından biri de kurumsallaşma konusunda yaşadıkları zorluklardır. İşletme büyüdükçe en büyük sıkıntı muhasebe sisteminde zamanında yerine getiirlmeyen görevlerdir.

Düzenli raporlama yapılmayan işletmelerde işletme körlüğü ortaya çıkar. Bu durum yönetimin karar vermesinde hayati önem taşıyan bilgilerin eksik ve yanlış raporlanması sonucu yöneticilere hatalı kararlar almalarına sebep olur.

Yerel mevzuat ve vergi yasaları açısından mali raporlama üç aylık ve yıllık olarak yapılır ancak aylık raporlama yapan işletmelerin gelecek projeksiyonlarını daha verimli olduğu ve doğru bilgi ile doğru kararlar alındığı yadsınamaz bir gerçektir.

Engin Muhasebe olarak hizmet verdiğimiz kuruluşların mali tablolarının tam ve eksiksiz olarak iş yoğunluğu ve gücüne göre aylık olarak çıkartıyor ve üst yönetime raporluyoruz. Bu sayede işletmeler raporlama tarihine kadar olan bilgiler ışığında geleceğe yönelik daha doğru ve nitelikli bilgiye sahip olmuş oluyorlar.

İşletmelerin işletme körlüğüne yakalanmadan doğru ve nitelikli bilgiler ışığında karar verebilmeleri, kısacası işlerin tıkırında gidip gitmediğini öğrenebilmeleri için aylık raporlamanın önemi bütün işletmeler için hayatı önem taşıyor.

ŞİRKETİNİZ GERÇEKTE NE KADAR GÜÇLÜ?

Umarız birşeylerin yalnış gidiyor olabilme ihtimaline karşı bir eylem planınız vardır.

Ticari hayatına sıfırdan başlamış bir çok şirket ufak bir kadroyla büyümeye başlar. Artan ivmeli büyüme zamanla şirketin yönetimini şirketine yabancılaştırır. Şirket büyüdükçe idari kadroları da bu büyümeye paralel şekilde genişlemeli, kontrol mekanizmaları oluşturularak yetki paylaşımı yapılmalı ve bütün bunların doğal sonucu olarak işletme kurumsallaşmalıdır.

Günümüzde ne yazık ki şirketler büyürken tek patronlu olmaktan geri duramıyor. Yetki paylaşımının yapılmadığı, kontrol ve raporlama mekanizmalarının kurulmadığı, patronların yetkilerini hiyerarşik bir düzende devretmediği işletmelerde (tecrübelerimize göre yıllık cirosu beş milyonu aşan işletmelerde) kontrolsüz ve kurumsallaşmaksızın gerçekleşen büyümenin etkileri önce üretim maliyetlerinin kontrolden çıkmasına, akabinde günü kurtarmak için verilen yanlış finansal kararlara ve sonunda hiç beklenmedik bir anda şirketin sürdürülemez bir hal almasına neden oluyor.

 

Tanıdığınızı iddia ettiğiniz şirketiniz hakkında size 5 temel soru?

 

İçeride olan bitene ne kadar hakimsiniz?

 • Şirketinizin her bir departmanından günlük veri akışınız var mı?
 • Üretim bandında o gün üretilen ürünün miktarı, fireler ve sebepleri hakkında ne kadar bilginiz var?
 • Personel sorunlarından elbette haberdarsınızdır ancak bunun size oluşturduğu yasal risk hakkında ne kadar bilgi sahibisiniz?
 • Personellerinizin çalışma yöntemlerini inceliyor musunuz?
 • Şirketin daha verimli ve etkin çalışabilmesi için hiç sorun tespiti ve çözüm yöntemleri üzerine vakit harcıyor musunuz?
 • Kısacası ufakken her bir karşını kontrol ettiğiniz işletmeniz büyüdüğü bu haliyle gerçekten hala kontrolünüzde mi?

Kime ne borcunuz var kimden ne alacağınız var biliyor musunuz?

 • Yüksek montanlı işler hakkında elbette fikir sahibisinizdir ancak gerçekten kime ne kadar borcunuz olduğunu biliyor musunuz?
 • Müşterilerinize vade yoluyla kullandırdığınız kredilerin size maliyeti ne kadar?
 • Ödemelerinizde kullandığınız vade sebebiyle ne kadar finansman gideri ödüyorsunuz?
 • Devlete olan borçlarınızın ödeme günlerinden haberiniz var mı?
 • En son ne zaman toplu olarak borç ve alacaklarınızın listesine baktınız?

Gerçekten ürünlerinizin maliyetini hesaplayabiliyor musunuz?

 • Üretim yapabilmek için Hammadde, İşçilik ve çeşitli giderlerde bulunuyorsunuz, peki ya finansman maliyetini hesaba katıyor musunuz?
 • Tedarikçilerinize verdiğiniz vade farkları karınızın ne kadarını götürdüğünden haberiniz var mı?
 • Üretim sürecinde yasal düzenlemelerin sağladığı avantajlardan faydalanıyor musunuz?
 • Rekabet edebilmek adına sürümden kazanacağım derken zararına mı satış yapıyorsunuz?

Finansman giderleri operasyon giderlerinden üretim maliyetlerine mi dönüştü?

 • Mali tablolarınızı hiç makro açıdan incelediniz mi?
 • Aldığınız yüklü siparişlerden kar etmek için yüklü hammadde alımlarında uzun vadeler yüzünden zarar edebilme ihtimalinizi düşündünüz mü?
 • Plansızca kullandığınız çek yaprakları vadeleri geldiğinde sizi finans kuruluşlarına mahkum mu ediyor?
 • İşletme sermayenizi yitirmiş günü krediler ile mi kurtarmaya çalışıyorsunuz?
 • Peki ya üretiminizi yaparken bütün bu finansal operasyonu maliyetlerinize dahil ediyor musunuz?

Mali tablolarınız şirketinizin gerçek durumunu yansıtıyor mu?

 • Şirketinizin faaliyetleri mali tablolarınıza da yansıyor mu?
 • Varlıklarınız piyasa değerleri ile mi bilançonuzda yer alıyor?
 • Mali tablolarınızda fire göz önünde bulunduruluyor mu?
 • Kullanmış olduğunuz krediler mali tablolarınızda sadece ana paraları ile mi yer alıyor?
 • Mali tablolarınızda dönemsellik ilkesi göz önünde bulunduruluyor mu? Bütün bu detayların sizin finansman maliyetlerini doğrudan etkilediğini biliyor muydunuz?

Yukarıdaki en temel beş başlıktan bir ya da birkaçına cevabınız bilmiyorum ise, başlıklar altında yer alan diğer soruların bir çoğu hakkında hiç bir fikriniz yoksa şirketiniz çok da uzun olmayan bir süre içerisinde kontrolünüzden çıkmak üzere demektir.

Her işletmenin her zaman dışarıdan bakacak bir göze ihtiyacı vardır. Ufak işletmelerde bu eş/dost iken işletmeler büyüdükçe kurumsallaşmalı, danıştığı ve destek aldığı kişiler de buna paralel profösyönelleşmelidir. İşverenler bir çok konuda çalıştırdığı elemanların yaptığı hatalardan da sorumlu olduğu unutulmamalıdır. Bu nedenle her büyüme evresinde yeni görev dağılımları ve bunlar için yeni kontrol mekanizmaları oluşturulmalıdır.

Şirketinize dışarıdan bakacak bir göz, gördüklerini size anlatacak bir danışman sizi koruyacaktır. Biz sizin adınıza yukarıda sorduğumuz sorulara yanıt vermiyoruz, biz  Engin Muhasebe olarak sizin bu sorulara yanıt verebileceğiniz bir yapı oluşturuyoruz.

YÖNETİM DANIŞMANLIĞI

Yönetim Danışmanlığı, bir şirket organizasyonun parçaları ile üst yönetim arasında bağlantı kurulabilmesini kolaylaştıran, yabancı ülkelerden gelen yatırımları ülke mevzuatına ve insanına uygun şekilde biçimlendiren, şirkete dışarıdan bakan gözüdür. Yönetimin içeriden göremediği işletme körlüğünü giderici önlemler alır. Engin Muhasebe olarak bu hizmetimiz kapsamında ele aldığımız konular ;

 1. İşletmenin misyon ve vizyonuna bağlı olarak amaçlarını belirlemek,
 2. İşletme amaçları doğrultusunda siyaset ve stratejiler geliştirmek,
 3. Örgüt yapısını gelişim ve değişime uygun yeniden yapılandırmak,
 4. Tüm unsurların işletme amaçları doğrultusunda verimli kullanımını sağlamak,
 5. İşletme faaliyetlerinin işletme amaçlarıyla uyumunu kontrol etmek.

TİCARET SİCİLİ İŞLEMLERİ

Ticaret Sicili İşlemleri ‘nde şirketin yasal mevzuat kapsamında yapılacak olan kuruluş, ana sözleşme değişikliği vb. işlemlerin hizmetleri verilmektedir. Ortaklar Kurulu ve Yönetim Kurulu Kararları almak, Genel Kurullar düzenlemek ve Ticaret Siciline tabii işlemleri yürütmek bu hizmetlerin kapsamı dahilindedir.

Temel başlıklar altında toplamak gerekirse kısacası yaptığımız iş;

 • Şirket kuruluşları
  • Çok Ortaklı
  • Tek Ortaklı
  • Yabancı Ortaklı
 • Ana Sözleşeme Değişiklikleri
 • Şirket birleşmeleri
 • Şahıs ve serbest meslek açılışları
 • Şube ve temsilcilik açılışları
 • Tasfiye işlemleri
 • Genel kurul işlemleri
 • Yabancı şirket, şube ve irtibat bürolarının açılışları
 • Serbest Bölge şirket kuruluşları

PERSONEL YÖNETİMİ İŞLEMLERİ

Personel Yönetim İşlerinde istihdam edilen personel ile ilgili şirketin ve yönetim organının devlet ve çeşitli kurumlara vermekle sorumlu olduğu belge ve bilgilerin düzenlenmesini, şirketin mevcut personellerinin görev tanımlarının oluşturulmasını ve bu kapsamda Engin Muhasebe olarak danışmanlık faaliyetlerini oluşturur.

Firmaların çalışanlarına yönelik çalışma yaşamı içinde karşılaştıkları sorunların çözümü konusunda işe alım sürecinden başlayarak ekonomik sürecin etkinliğinin artttırılması ve yeni alınacak personellerde aranması gereken nitekilikler konusunda Engin Muhasebe olarak danışmanlık yaparak sizlere yardımcı oluyoruz.

Temel başlıklar altında toplamak gerekirse kısacası yaptığımız iş;

 • İşe giren ve işten ayrılan personelin yasal bildirimlerinin yapılması
 • İhbar ve kıdem tazminatı yükümlülüğünün hesaplanması
 • Personel Maaş Bordolarını hazırlamak,
 • Aylık ve dört aylık SSK bildirgelerinin hazırlanması
 • Yabancı personel çalışma izinleri alınması
 • Aylık işgücü çizelgelerinin hazırlanması ve bildirimi
 • Yıllık izin ve rapor tarihlerine ilişkin bildirimleri ve çalışmaları yürütmek
 • Personel görev tanımlarını oluşturmak
 • Şirket bünyesinde personellere ilişkin verimlilik çalışmaları yapmak
 • İhtiyaç olunan personelin nitelikleri ve yeni görev tanımları konusunda danışmanlık yapmak

ANALİZ

Şirketin mevcut finansal tablolarının gerçeğe ne kadar uygun olduğunu ve geçmiş veriler ışığında şirketin nereye yol aldığını inceleyen hizmetimizdir. Çeşitli analiz metodları ile şirketin mali tabloları üzerinden yapılan analiz sonucunda şirketin sektöründeki yerini saptamaya da yardımcı olur.

Analiz yapılırken Engin Muhasebe olarak kullandığımız bazı analiz yöntemleri aşağıdaki gibidir.

 

Karşılaştırmalı Analiz
Birden fazla yıla ait bilanço ve gelir tablosu kalemlerindeki değişimin incelenerek işletmenin mali durum ve faaliyet sonuçlarına ilişkin geleceğe yönelik tahmini verilere ulaşmayı hedefler. Dinamik bir analiz türü olup işletme kendi içinde analiz edilir.

Dikey Analiz
İşletmenin tek bir dönemine ait finansal tablo verilerinin yine aynı tablo içerisindeki ağırlığını ölçen statik bir analiz türüdür. Aynı sektörde yer alan işletmeler arasında karşılaştırma yapılmasına olanak sağlar. İşletmenin sektördeki yeri konusunda yararlı bilgiler sunar.

Oran Analizi
Şirketlerin mali tablolarında bulunan kalemlerin sayısal verilerinin birbirlerine bölünerek matematiksel olarak değerlendirilmesidir. Genel kabul görmüş oranlar doğrultusunda yapılan bu analizler firmanın likiditesini, finansal yapısını, faaliyet ve karlılık durumlarını ortaya koyar.

Finansal Yapı Oranları
Kaldıraç oranları da denilen bu oranlar işletmenin ne ölçüde borçla finanse edildiğini ve borçla finanse edilmenin işletmeye ne derece yararı olduğunu saptamada kullanılır. Mali yapı oranlarıyla işletmenin finansmanında kullanılan yabancı fonların oranı ölçülmeye ve işletmenin geliriyle sabit ödemelerini kaç defa karşıladığını ölçmeye yarar.

Likidite Oranları
Likidite bir varlığın düşük maliyetle ve hızlı bir şekilde nakde dönüşme yeteneğidir. Likidite oranları da işletmenin kısa vadeli borçlarını ödeyebilme gücünü ölçmek için geliştirilen oranlardır.

Karlılık Oranları
İşletmenin karlı olup olmadığını karlı çalışıp çalışmadığını gösteren oranlardır. Karlılık oranları yorumlanırken; sermayenin alternatif getirisi, önceki yıl karlarının gelişim seyri, genel ekonomik koşullar ve aynı sektördeki diğer firmaların karlılık durumları da dikkate alınmalıdır.

Faaliyet Oranları
İşletmenin sahip olduğu varlıklarını ne derece etkin kullandığını gösteren oranlardır. Devir hızı olarak da bilinen bu oranlar işletmenin varlıklarının her bir lirasının yarattığı geliri ölçer.

Z Score Analizi
Altman ve Springate tarafından hesaplanan bu model, işletmelerin finansal başarısızlıkları saptamada kullanılan tahmini bir iflas modelidir.İşletmelerin iflas karşısındaki başarı ve risk durumlarını gösterir.

Rating Analizi
Rating(Derecelendirme) analizi; likidite oranları,faaliyet oranları, finansal yapı oranları, karlılık oranları ve büyüme oranları kullanılarak 100 üzerinden bir değerlendirme yaparak işletmenin içinde bulunduğu mevcut durumu ortaya koymakta ve özellikle yatırımcılara yönelik değerlendirme kolaylığı sağlamaktadır.

 

DANIŞMANLIK

Yönetim Danışmanlığı, bir şirket organizasyonun parçaları ile üst yönetim arasında bağlantı kurulabilmesini kolaylaştıran, yabancı ülkelerden gelen yatırımları ülke mevzuatına ve insanına uygun şekilde biçimlendiren, şirkete dışarıdan bakan gözüdür. Yönetimin içeriden göremediği işletme körlüğünü giderici önlemler alır. Bu hizmetimiz kapsamında ele aldığımız konular ;

1.İşletmenin misyon ve vizyonuna bağlı olarak amaçlarını belirlemek,
2.İşletme amaçları doğrultusunda siyaset ve stratejiler geliştirmek,
3.Örgüt yapısını gelişim ve değişime uygun yeniden yapılandırmak,
4.Tüm unsurların işletme amaçları doğrultusunda verimli kullanımını sağlamak,
5.İşletme faaliyetlerinin işletme amaçlarıyla uyumunu kontrol etmek.

Yönetim Danışmanlığı kendi içerisinde geniş bir kapsam olmakla birlikte şu temel başlıklar altında toplanabilir:

Bilgi Teknolojileri Danışmanlığı

Küçük ve orta ölçekli işletmelere bilgisayar ve ağ sistemleri üzerine işletmeye performans ve hız kazandıracak yazılım, donanım ve benzeri süreçlerde teknik danışmanlık hizmetlerinin sunulması, son teknolojik gelişmeler ve bunların uygulanması (e-business) konusunda hizmet vermekteyiz..

Strateji Danışmanlığı
Bu danışmanlık hizmetimiz kapsamında şu soruların cevaplarında yardımcı olmaktayız.

 • Rekabetçi tehditlere nasıl tepki vermeliyiz?
 • Hangi üretim tesislerini / ürünlerini kapatmalıyız?
 • Kar marjımızı nasıl artırabiliriz?
 • Pazar payımızı nasıl artırabiliriz?
 • Pazara yeni ürünleri nasıl kazandırabiliriz?

Bütçeleme Planlama ve Analizi
Mevcut imkanlar dahilinde neler yapılabileceği, ekonomik dalgalanmalar karşısında gelir ve giderleri kontrol altında tutabileceği esnek bütçeler hazırlanarak firmanın hedeflerine ulaşma konusunda müşterilerimize yardımcı olmaktayız.

İçsel Denetim ve Verimlilik Danışmanlığı
Ülkemizde son 10 yılda gerçekleşen muhasebe ve denetim alanlarındaki hızlı değişim karşısında uygulama sorunları ile karşı karşıya kalan müşterilerimize; Uluslararası Finansal Raporlama Standartları(UFRS),Uluslararası Denetim ve Değerleme Standartları ve Yeni Türk Ticaret Kanundaki Köklü değişimlere uyum çalışmaları ve uygulanabilirliği konusunda destek vermekteyiz.

 

MUHASEBE İŞLEMLERİ

Muhasebe işlemlerinin ana amacı şirketin ve yönetim organının devlet ve çeşitli kurumlara vermekle sorumlu olduğu belge ve bilgilerin düzenlenmesi, 3568 sayılı yasa kapsamında ilgili merciilerine iletilmesi ve varsa sonuçlarının takibini oluşturur.

İşletmelerin karşı karşıya olduğu vergisel sorunların tespitinde ve vergi yükünün azaltılmasında Engin Muhasebe olarak çözüm önerileri sunmaktayız. Yasal çerçeveler doğrultusunda mümkün olduğunca vergi tasarrufuna yönelik çalışmalarla etkin bir yapılanma konusunda yardım sağlamak, Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi, Katma Değer Vergisi (KDV) ,Vergi Usul Kanunu (VUK),Özel Tüketim Vergisi mevzuatlarına ilişkin destek vermekteyiz.

Temel başlıklar altında toplamak gerekirse kısacası yaptığımız iş;

 • Aylık KDV, Muhtasar, Üçaylık Muhtasar, Geçici Vergi ve Yıllık Gelir ve Kurumlar Vergisi Beyannamelerini hazırlamak
 • İhracatlardan doğan vergi alacağının mahsubu ve gerekli yasal işlemleri
 • Muhasebe kayıtlarının kontrolü
 • Aylık ve Dört Aylık SSK Bildirgelerini hazırlamak
 • Finansal Tabloların başka döviz cinsine çevrilerek raporlarını hazırlamak
 • Uluslararası Muhasebe Standartları’na göre raporlar hazırlamak
 • Yasal Düzenlemelere uygun şekilde Muhasebe Defterleri’nin tutulması
 • İstatistik kurumuna bildirilen yasal bildirimlerin yapılması
 • İhtilaflı Cari Hesap Mutabakatları

MALİ MÜŞAVİRLİK

Muhasebe işlemlerinin ana amacı şirketin ve yönetim organının devlet ve çeşitli kurumlara vermekle sorumlu olduğu belge ve bilgilerin düzenlenmesi, 3568 sayılı yasa kapsamında ilgili merciilerine iletilmesi ve varsa sonuçlarının takibini oluşturur.

İşletmelerin karşı karşıya olduğu vergisel sorunların tespitinde ve vergi yükünün azaltılmasında Engin Muhasebe olarak çözüm önerileri sunmaktayız. Yasal çerçeveler doğrultusunda mümkün olduğunca vergi tasarrufuna yönelik çalışmalarla etkin bir yapılanma konusunda yardım sağlamak, Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi, Katma Değer Vergisi (KDV) ,Vergi Usul Kanunu (VUK),Özel Tüketim Vergisi mevzuatlarına ilişkin destek vermekteyiz.

Temel başlıklar altında toplamak gerekirse kısacası yaptığımız iş;

 • Aylık KDV, Muhtasar, Üçaylık Muhtasar, Geçici Vergi ve Yıllık Gelir ve Kurumlar Vergisi Beyannamelerini hazırlamak
 • İhracatlardan doğan vergi alacağının mahsubu ve gerekli yasal işlemleri
 • Muhasebe kayıtlarının kontrolü
 • Aylık ve Dört Aylık SSK Bildirgelerini hazırlamak
 • Finansal Tabloların başka döviz cinsine çevrilerek raporlarını hazırlamak
 • Uluslararası Muhasebe Standartları’na göre raporlar hazırlamak
 • Yasal Düzenlemelere uygun şekilde Muhasebe Defterleri’nin tutulması
 • İstatistik kurumuna bildirilen yasal bildirimlerin yapılması
 • İhtilaflı Cari Hesap Mutabakatları